Arvoseminaarin yhteistyökumppanina Handelsbanken

Arvoseminaarin yhteistyökumppanina sekä mukana tapahtuman mahdollistamisessa on Handelsbanken.

Svenska Handelsbanken AB (publ) eli Handelsbanken on kansainvälisesti toimiva ruotsalainen pankkikonserni. Pankilla on toimintaa yli 20 maassa eri puolilla maailmaa ja sen palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Suomeen Handelsbanken perusti vuonna 1985 edustuston, joka muuttui suomalaiseksi pankiksi vuonna 1991. Vuonna 1995 Handelsbanken hankki omistukseensa terveen osan SKOP:n luottokannasta ja SKOP-rahoitus Oy:n, jonka nimi muutettiin Handelsbanken Rahoitus Oy:ksi.

Handelsbanken on yksi kustannustehokkaimmista pankeista. Viime vuonna pankki menestyi jälleen erinomaisesti pankkien asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan Handelsbankenilla on Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat. Yksityisasiakastutkimuksessa Handelsbanken sijoittui kolmanneksi. Tutkimuksessa selvitetään toimialan yhtiöiden imagoa, asiakkaiden odotuksia, tuote- ja palvelulaatua sekä vastinetta rahalle.

Handelsbankenin toimintamahdollisuudet ja menestys markkinoilla perustuvat asiakkaiden, yleisön ja viranomaisten luottamukseen. Kestävä kehitys ja vastuullinen yritystoiminta ovat osa heidän kulttuuriaan sekä toimintatapaansa.