Oululaistunut ravintoloitsija kokee, että pienten yritysten on vaikea kilpailla ja kasvaa

Kyselimme oululaisten, kaupunkiin muuttaneiden, sekä jo työelämään siirtyneiden opiskelijoiden näkemyksiä Oulusta ja selvitimme, kuinka he kokevat täällä asumisen.

Haastattelemamme Oscar Eduardo Vera de la Rosa on kotoisin Meksikosta. Hän on valmistunut liiketalouden tradenomiksi Oulun ammattikorkeakoulusta. Eduardo on perustanut Ouluun kaksi meksikolaista ravintolaa, Coyoacánin sekä yhteistyössä Cafe Roosterin kanssa viime joulukuussa avatun Taco Tacon. Eduardo päätyi hakemaan Suomeen opiskelemaan, tavattuaan kotimaassaan Meksikossa kaksi suomalaista, Sarin ja Laurin. Eduardo kertoo pitäneensä Oulussa opiskelussa erityisesti siitä, kuinka täällä voi elää itsenäisesti. Vaikka perhe Meksikossa on hänelle erittäin tärkeä, on ollut hienoa opiskella ja tehdä töitä Suomessa.

Yrittäjän näkökulmasta Eduardo pitää Oulua ja Suomea hyvänä paikkana aloittaa liiketoiminta. Täällä kaikille on samat mahdollisuudet ja prosessit ovat yksinkertaisempia sekä läpinäkyvämpiä kuin Meksikossa. Oulusta löytyy kuitenkin myös kehitettävää. Eduardon mukaan kuilu köyhien ja rikkaiden välillä on tällä hetkellä näkyvämpi kuin ennen. Hän kokee, että yleinen sitoutuminen on muuttunut ajan saatossa – sekä työelämässä että parisuhteissa. Myös sosiaalinen elämä on vähentynyt. Työpaikoillakin hyvinvointia lisäisi työnantajien ja -tekijöiden välinen avoimuus ja sitoutuminen. Myös kilpailun vähyys aiheuttaa epätasa-arvoa yritysten välillä. Suomessa yrityksen perustaminen on melko helppoa ja tasapuolista kaikille, mutta pienten yritysten on vaikea kilpailla ja kasvaa. Tällä hetkellä Eduardo keskittyy toimimaan vain Oulussa, mutta hän toivoo pääsevänsä avaamaan tulevaisuudessa uusia Taco Taco -ravintoloita myös muihinkin kaupunkeihin.