Oulun vahvuus on kekseliäät, osaavat ja luovat ihmiset

Tänä vuonna Arvoseminaarissa keskustelemme arvoista Oulun kaupunkikuvan rakentajina, sekä kaupunkimme vetovoimaisuudesta. Haastattelimme Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa, Juha Hännistä ja kysyimme hänen näkemyksiään Oulun vetovoimaisuudesta ja mahdollisista kipukohdista.

Millainen Oulu on ennen ollut?
– Oulu on aina ollut kansainvälinen kauppakaupunki. Emme ole siunattuja mittavilla luonnonvaroilla tai jylhillä maisemilla, vaan vahvuutemme on aina ollut luovissa, kekseliäissä ja osaavissa ihmisissä. Olemme pohjoisen ihmisiä, jotka elävät aktiivisessa vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäröivän luonnon kanssa. Perusluonteemme on pysynyt samana, vaikka toki olemme aikojen saatossa muuttuneet pienestä isoksi, moderniksi suomalaiseksi kaupungiksi.

Miten Oulu on pysynyt kehityksessä mukana?
– Asukkaamme ja heidän luovuutensa, uteliaisuutensa ja kekseliäisyytensä ovat taanneet sen, että olemme paitsi pysyneet kehityksessä mukana, myös olleet monella tavalla edelläkävijöitä. Yli kolme miljardia ihmistä käyttää päivittäin teknologiaa, joka on kehitetty Oulussa. Menestyksemme avain on ollut myös uudistumiskyvyssä – olemme aina löytäneet uusia tapoja luoda hyvinvointia ja elinvoimaa kaupunkiin ja kaupunkilaisille.

Miksi toimit Oulussa?
– Oulu on maailman paras paikka minulle.

Aiotko jäädä?
– Kyllä.

Mitä odotat Oululta tulevaisuutta ajatellen?
– Elinvoimaa, vetovoimaa, pitovoimaa.

Onko Oulu hyvä opiskelijakaupunki?
– Ehdottomasti on. Oulussa on ensi syksynä yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostama Euroopan suurin sisäkampus Linnanmaalla ja toinen, huipputason kampus Kontinkankaalla. Lisäksi meillä on Suomen toiseksi suurin ammattiopisto. Meillä on siis iso opiskelijayhteisö ja paljon nuoria aikuisia. Olemme sopivan kokoinen kaupunki, jossa joukkoliikenne kasvaa ja kehittyy, pyöräilymahdollisuudet ovat erinomaiset ja meillä on kattavasti kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalveluja myös opintojen oheen.

Mitä kehitettävää?
– Tavoitteena on saada jatkossa entistä useampi opiskelija jäämään valmistumisen jälkeen töihin Ouluun tai perustamaan yrityksen. Kaupungin tulee myös tehdä osansa kyvykkäiden kansainvälisten opiskelijoiden vetovoiman lisäämiseksi. Oulussa on tunnistettu tarvittavien uusien työpaikkojen lisäksi erityiseksi kehityskohteeksi pehmeiden vetovoimatekijöiden vahvistaminen, mitä tukee mm. kulttuuripääkaupunki Oulu2026 -haku.

Millaisena näet Oulun vuonna 2030?
– Oulun on kymmenen vuoden kuluttua elinvoimainen, turvallinen, vastuullinen ja viihtyisä pohjoisen Suomen keskus. Olemme entistä osaavampi, vilkkaampi ja kansainvälisempi kaupunki, jossa hyvinvointi jakautuu tasaisemmin kaikille kuntalaisille. Kulttuurilla on Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen elinvoimallemme ja hyvinvoinnillemme aiempaa suurempi merkitys.

Oulun kaupungin arvot ovat vastuullisuus, rohkeus ja reiluus. Toteutuvatko nämä kaupungin arjessa?
– Vastuullisuus, rohkeus ja reiluus ovat arvojamme, jotka ohjaavat kaikkea tekemistä. Niitä toteutetaan konkreettisesti lukuisilla eri ohjelmilla (kuten ympäristöohjelma, palveluiden järjestämisohjelma jne.) ja ne näkyvät myös koko kaupungin strategiassa. Tämän kaiken myötä ne näkyvät konkreettisesti myös kaupunkilaisten elämässä. Esimerkkinä vaikkapa Oulu Oivaltaa -sivistysohjelmamme, jossa toteamme, että Oulussa hyvinvointi kuuluu kaikille ja muun muassa kiinnitämme huomiota liikunta- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuteen sekä tuemme elinikäisten kulttuuri- ja liikuntaharrastusten kehittymistä.

Oulu lupaa olla kestävä kasvun keskus, joka on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Mitä ajatuksia tämä lupaus herättää?
– Oulun ympäristöohjelmassa yksilöidään toimenpiteet, jotka vievät meitä kohti tavoitettamme. Ne sisältävät sekä kaupungin omia toimenpiteitä että sellaisia tekoja, jotka antavat kaupunkilaisille mahdollisuuden tehdä arjessaan kestäviä valintoja. Suurimmat kokonaisuudet tässä ovat muutokset energiantuotantotavassa (turpeesta biopolttoaineisiin) sekä joukkoliikenteen päästöjen vähentäminen. Tavoitteemme on tärkeä, realistinen ja kestävän kasvun mahdollistava.