Arvoseminaari 2020

Seuraava arvoseminaari tulee olemaan ajankohtainen keskustelu Oulun kaupungin vetovoimaisuudesta

Arvoseminaari 2020 järjestetään 12.3.2020 klo 12.00 (Verkostoitumiskahvit klo 11.00 alkaen) alkaen Oulun Yliopiston Saalastinsalissa.

Seuraavan Arvoseminaarin teemana on "Arvot kaupunkikuvan rakentajana”. Seminaarissa kuullaan näkökulmia esimerkiksi kulttuurin edustajan suunnalta, elinkeinoelämän tarpeista, maahanmuuton sekä opintojen jälkeen Ouluun jääneiden nuorten aikuisten näkökulmasta. Näissä tavoitellaan parempaa ymmärrystä siitä, miten kaupunkisuunnitteluun ja -johtamiseen liittyvät arvovalinnat voivat vaikuttaa esimerkiksi nuorten jäämiseen paikkakunnalle opintojen jälkeen, yritysten vetämiseksi alueelle, elinvoimaisen ja viihtyisän kaupunkikeskustan ja asuinalueiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on myös sellaisen kulttuuritarjonnan luominen alueelle, että paikalliset kokisivat päättäjien tekemien arvovalintojen olevan heidän kannattamiaan valintoja.

Oulun kaupungin visio on Valovoimainen Oulu. Oulun valovoimaisuus on kasvua, oululaista asennetta sekä tapa toimia. Oulun kaupungin arvoja ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Miten nämä arvot näkyvät elinkeinoelämän, kulttuurin sekä nuorten näkökulmasta?

Panelisteja julkaistaan tapahtuman lähestyessä.

TAPAHTUMAN PANELISTIT:

Aki Roukala

''Aki Roukala on monipuolinen kulttuuri- ja taideaktiivi sekä mediavaikuttaja. Oululaissyntyinen, Helsingin kautta Hailuotoon muuttanut Aki Roukala on todellinen power station: valokuvaaja, kulttuuritapahtumien taiteellinen johtaja ja konseptien kehittäjä, musiikin ja kirjallisuuden alalla toimiva manageri, yrittäjä ja paikallisaktivisti. Parhaiten Aki Roukala tunnetaan Hailuodossa vuodesta 2011 lähtien järjestetyn Bättre Folk -festivaalin perustajana ja taiteellisena johtajana. Hän toimii myös mm. Maustetyttöjen, Miki Liukkosen, Yonan ja Mirel Wagnerin managerina.

Roukala pyörittää myös Is This Art! -levy-yhtiötä ja toimii Hailuodossa sijaitsevan taiteilijaresidenssin ja tapahtumapaikan, Kulttuuritalo Päiväkodin taiteellisena johtajana. Roukalan ideoimille tapahtumille on luonteenomaista monitaiteellisuus, inhimillinen mittakaava, antikaupallisuus ja luontoyhteys. Roukalalle myönnettiin joulukuussa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidepalkinto merkittävästä työstään taiteen ja kulttuurin välittäjänä.''

 

Jari Tuovinen

“Jari Tuovinen on Oulun Kauppakamarin toimitusjohtaja sekä tunnettu oululainen #mielensähyvittäjä. Tuovisen tavoitteena tehtävässään on edistää ja parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia. Keskeiset vaikuttamisteemat liittyvät suomalaisen kilpailukyvyn kasvattamiseen, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen lisäämiseen, osaavaan työvoiman saatavuuden parantamiseen, alueen saavutettavuuden kehittämiseen sekä investointien edistämiseen. Tuovisella on laaja verkosto elinkeinoelämässä Oulussa ja valtakunnallisesti sekä kattava kokemus kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä lukuisissa eri hallitusrooleissa.”

 

Anne Mikkola

"Anne Mikkolaa, oululaista yrittäjää ja ravintoloitsijaa sekä Oulu Tours Group Oy:n toimitusjohtajaa kutsutaan myös oululaiseksi menestymisen reseptiyrittäjäksi. Hän vastaa Oulussa toimivien Ravintola Rauhalan, Tuban ja Voimalan ravintolatoiminnoista. Neljännen ravintolansa hän avasi marraskuussa Iso-Syötteelle. Mikkola on myös osak­kaa­na uu­des­sa Circ­le­me­al-yri­tyk­ses­sä. Mikkolan ravintoloiden konseptissa ekologinen toiminta on selkeä arvo. Mikkolalta kuulemme yrittäjän näkökulmasta ajatuksia menestymisestä Oulussa sekä tär­keistä ve­to­voi­ma­te­ki­jöistä."

 

Jouko Niinimäki

''Oulun yliopiston rehtori ja tekniikan tohtori edustaa paneelissa 60-vuotiaan Oulun yliopiston näkemystä siitä, mitkä ovat tärkeitä kaupungin vetovoimatekijöitä sekä arvoja. Opiskelumahdollisuudet sekä opiskeluajan jälkeisen työelämän Oulussa mielekkääksi kokeminen ovat tärkeitä kaupungin vetovoimaisuustekijöitä. Rehtori Jouko Niinimäki on myös todennut viisivuotiskautensa tavoitteena olevan opiskelijakokemuksen parantaminen. Ihmiset eivät muuta etelästä työn perässä pohjoiseen, osaajat pitää kouluttaa pohjoisessa, muistuttaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.''

 

Reeta Mäki-Pollari

''Reeta Mäki-Pollari on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukessa 2020 ja edustaa paneelissa yliopisto-opiskelijoiden ääntä. Mäki-Pollarilla on vastuualueenaan järjestöt ja kuntavaikuttaminen. Hänellä on monipuolinen tausta opiskelijavaikuttamisesta yliopistossa ja se on lähellä hänen sydäntään. Hän on toiminut muun muassa varhaiskasvatuksen ainejärjestön puheenjohtajana, kasvatustieteiden kattokillan hallituksessa sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa kaksi kautta. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan missiona on opiskelijan hyvä elämä ja sitä edistetään monipuolisella edunvalvonnalla.''

 

Piia Rantala-Korhonen

''Piia Rantala-Korhonen on Oulun kaupungin kansainvälisten asioiden johtaja, joka vetää myös Oulun kulttuuripääkaupungin hakutiimiä. Hän valmistui Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmasta 1993 ja on opiskellut sen jälkeen mm. johtamista, julkishallintoa ja valtiotieteitä. Hän on toiminut taide- kulttuurihallinnon kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, työtehtävissä ja luottamustoimissa yli 20 vuoden ajan järjestöpuolella, valtiolla sekä Espoon ja Oulun kaupungeissa.''

 

Voit seurata meitä Facebookissa, Twitterissä sekä LinkedInissä.