Arvoseminaarin järjestäjät

Oulun Kauppaklubi Ry

Oulun Kauppaklubin tarkoitus on edistää yritysten eettisiä arvoja, vastuullista johtamista ja liiketoiminnan etiikkaa. Välitämme tietoa ja aktivoimme keskustelua arvojohtamisen kokemuksista ja parhaista käytännöistä. Järjestämme arvojohtamiseen liittyviä tapahtumia ja seminaareja. Oulun Kauppaklubi tukee arvojohtamiseen ja eettiseen liiketoimintaan liittyvää tutkimusta stipendein.

Lue lisää


Oulun Nuorkauppakamari Ry

 Oulun Nuorkauppakamari ry on perustettu vuonna 1964 ja se on yksi Suomen vanhimmista nuorkauppakamareista sekä 50 jäsenellään myös yksi Suomen suurimmista.

Oulun Nuorkauppakamari on osa kansainvälistä järjestöä, missä alle 40-vuotiaat jäsenet voivat kehittyä johtajana, kouluttautua, luoda kontaktiverkostoja ja vaikuttaa elinympäristöönsä yhteiskunnallisissa projekteissa. Järjestö on avoin ja poliittisesti sitoutumaton.

Oulun Nuorkauppakamari ry vaikuttaa Oulun talousalueella pyrkien kehittämään paikallisten nuorten aikuisten johtamistaitoja, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä sekä kansainvälisyyttä.

Lue lisää