Arvoseminaarin järjestäjät

Oulun Nuorkauppakamari Ry

 Oulun Nuorkauppakamari ry on perustettu vuonna 1964 ja se on yksi Suomen vanhimmista nuorkauppakamareista sekä 50 jäsenellään myös yksi Suomen suurimmista.

Oulun Nuorkauppakamari on osa kansainvälistä järjestöä, missä alle 40-vuotiaat jäsenet voivat kehittyä johtajana, kouluttautua, luoda kontaktiverkostoja ja vaikuttaa elinympäristöönsä yhteiskunnallisissa projekteissa. Järjestö on avoin ja poliittisesti sitoutumaton.

Oulun Nuorkauppakamari ry vaikuttaa Oulun talousalueella pyrkien kehittämään paikallisten nuorten aikuisten johtamistaitoja, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä sekä kansainvälisyyttä.

Lue lisää


Oulun Kauppaklubi Ry

 Oulun Kauppaklubin tarkoitus on edistää yritysten eettisiä arvoja, vastuullista johtamista ja liiketoiminnan etiikkaa. Välitämme tietoa ja aktivoimme keskustelua arvojohtamisen kokemuksista ja parhaista käytännöistä. Järjestämme arvojohtamiseen liittyviä tapahtumia ja seminaareja. Oulun

Kauppaklubi tukee arvojohtamiseen ja eettiseen liiketoimintaan liittyvää tutkimusta stipendein.

Lue lisää


Oulun Yliopisto

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Tulevaisuuden osaaminen on uuden tiedon löytämistä, hyödyntämistä ja soveltamista. Oulun yliopisto tutkii ihmistä ja kulttuureja muuttuvassa elinympäristössä sekä uuden teknologian mahdollisuuksia ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Oulun yliopisto on arktisten olosuhteiden, ympäristön, teknologian ja kulttuurin asiantuntija.

Vuonna 1958 perustettu, yli 13 000 opiskelijan ja lähes 3000 työntekijän muodostama tutkimus- ja koulutusyhteisö on Suomen monitieteisimpiä ja suurimpia yliopistoja. Oulun yliopiston kahdeksan tiedekuntaa ja monet erikoistuneet tutkimusyksiköt luovat perustan monitieteiselle tutkimukselle, uusille innovaatioille ja uusien osaajien kouluttamiselle työelämän vaativiin tehtäviin.

Lue lisää