Arvoseminaari 2007

Median ja yritysten yhteiskuntavastuu – mahdoton yhtälö?
Etiikkapalkinto EB Group Oyj

Puheenjohtaja Rauli Svento, prof. Oulun yo

Paneelikeskustelijat

  • Juha Hulkko, EB
  • Pertti Huuskonen, Technopolis
  • Johannes Koroma, TT
  • Maarit Tastula, toimittaja
  • Risto Uimonen, Kaleva
  • Janne Virkkunen, HS