Tietoa tapahtumasta

Arvoisat lukijat,

Arvoseminaari on jo perinteeksi muodostunut liike-elämän korkealuokkainen tapahtuma, jonka tarkoituksena on aina ollut jakaa läsnäolijoille tietoa ajankohtaisista asioista, tämän järjestäjät uskovat jatkuvan myös tulevaisuudessa. Yhteisöjen arvot korostuvat kaikissa tapahtumissa, koska arvomaailman on tärkeä omalta osaltaan johtaa toimintaan, jotta voidaan toimia menestykkäästi. Arvoseminaarin kaikkien esiintyjien tehtävä on katsoa tulevaan.

Palautteen perusteella, jo 15 vuoden ajalta, Arvoseminaareista on saatu erinomaista palautetta ja yrityksillä on ollut mahdollisuus esittää panelisteille kysymyksiä ja kommentteja kulloisestakin aiheesta. Tilaisuutta ennen ja sen jälkeen vilkas keskustelu yrittäjien, yritysjohtajien ja muiden päättäjien kanssa, on korostanut ja myös muistuttanut arvojen merkityksestä johtamisessa. Tämän verkostoitumismahdollisuuden on katsottu olevan hyvä lisä sisältöön. Oulun yliopiston Saalastinsali on tarjonnut tähän arvokkaat puitteet.

Järjestäjät ovat olleet onnekkaita, sillä kaikki yhteistyökumppanit ovat olleet alueen vahvoja ja elinvoimaisia toimijoita.

Vuosittaisesta Etiikkapalkinnosta on tullut merkittävä huomionosoitus saajille, joiden arvomaailma on joutunut kriittiseen tarkasteluun ennen palkinnon luovuttamista.

Arvoseminaarin 2018 teemaksi valikoitui erityisen ajankohtainen : ”Tekoäly. Muuttuuko arvot?”, sillä tekoäly, koneoppiminen ja robotiikan monet vaihtoehdot tulevat vahvasti jokapäiväiseen elämäämme, joko näkyvästi tai taustalla, piilossa. On ennustettu, että tekoäly robottien muodossa voisi korvata ajattelevan ihmisen.

Seminaarin tarkoituksena on selventää nykytila tekoälyn suhteen, mikä se on ja mitä se ei ole. Miten suomalainen liike-elämä pystyy hyödyntämään tekoälyä hyvinvointimme parantamiseksi ja muuttaako se yhteisöjen arvomaailmaa ja pysyykö vielä ihminen kaiken takana!